ROT-avdrag

Emma-sjögrävare-träsk-IMG_0295

ROT-avdrag

Vi hjälper dig att få rätt ROT-avdrag. 

Skatteverkets regler förändrades från den 1 januari 2016 och numera får du endast dra av 30% på arbetskostnaden och högst 100.000 kr. 

Självklart hjälper vi dig att få rätt ROT-avdrag på de uppdrag du ger oss. Kontakta oss gärna om du har några frågor om detta i ditt byggprojekt. Nedan lite allmän information om avdraget och vad som gäller fr.o.m. 1 januari 2016;
ROT-avdrag
Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 50 000 kr per person. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms. Underlaget är alltså högst 100 000 kr per person.
Vem kan göra ROT-avdrag?
Myndiga lagfarna ägare (fysiska personer) kan få ROT-avdrag. Kunden ska stå som ägare/delägare på lagfarten för fastigheten, eller som innehavare av bostadsrätt, tomträtt.
Huvudprincipen är att arbetskostnaden för alla reparationer, om- och tillbyggnader i småhus samt arbete på tomten i samband med ledningsdragning etc. För bostadsrätter och ägarlägenheter godkänns bara arbetskostnader för de delar av lägenheten som den boende har ansvar för, d.v.s. inte utsidan. Exempel på vad som kan vara ROT-tjänster finns på Skatteverkets hemsida. Flerfamiljsfastigheter får inget ROT-avdrag.
Källa: FöretagarnaMer detaljerad information finns även hos Skatteverket.
 

Vad är ROT-avdrag?
Rotavdrag är ett skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet.
Rot är en förkortning av Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag.

Behöver du hjälp av Emma?

Vi kan hjälpa dig alla möjliga projekt där en vattenburen grävmaskin behövs. Börja gärna med att kontakta oss för en kostnadsfri offert.